12 Feb

מדי פעם צריך לעדכן את הקושחה של מכשיר הסילואט. 

בעבר היינו צריכים להכנס באופן יזום לאתר של סילואט אמריקה, להוריד עדכון ולהתקין אותו באופן ידני. 

בקמאו 4 הם שינו (לטובה) את המנגנון

 והנה ההסבר איך עושים את זה 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.