29 Jan

משטח הפיקסקאן מאפשר לחתוך אובייקטים שהודפסו כבר ואין לנו את המקור שלהם.

בהדרכה כאן, הדגמתי על חותמת שצבעתי ושאני רוצה לחתוך אותה.

ההבדל בין משטח רגיל למשטח הפיקסקאן הוא שמשטח הפיקסקאן קטן יותר ומכיל בתוכו את אותם סימני האיכון שאנו לרוב משתמשים בהם בפרינט אנד קאט.

שימוש נוסף למשטח הפיקסקאן הוא שהחיסרון המשמעותי של פרינט אנד קאט הוא שהוא מקטין לנו את שטח החיתוך ובמשטח זה סימני האיכון מופיעים מחוץ לשטח ההדפסה והחיתוך ולכן אפשר להשתמש בו גם במקרים שאנו זקוקים לכל שטח ההדפסה לאובייקטים שלנו.


שימו לב, לכל דגם של סילואט יש משטח פיקסקאן המתאים לו:


משטח פיקסקאן למכשיר הקמאו

משטח פיקסקאן למכשיר הפורטרייט

משטח פיקסקאן למכשיר הקוריו



הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.