29 Jan

ההדרכה הזו קרויה על שמה של שרי ששאלה איך עושים קעקועים בסילואטאז מה צריך?

סילואט

דפי קעקועים - ניתן לרכוש מאמזון אהובי בקישור הזה

מדפסתוכמה דקות פנויות לצפייה בסרטון ההדרכההערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.