05 Aug

עם יציאתו של הקוריו לשוק, יצאתי לבדוק האם המכשיר אכן מבצע הבלטות וחריטות כמפורסם, כאשר בדקתי את עוצמת החיתוך שלו גיליתי כי עוצמת החיתוך שלו ושל הקמאו זהות (250 גר׳ למי ששואל) ולכן בעצם אין שום סיבה בעולם שגם הקמאו לא תדע לבצע הבלטות. 
בכל מקרה בשני הדגמים ההבלטות לא עוצמתיות כמו מכבש וחשוב לזכור את זה. ההבלטות נראות הכי טוב על נייר פרגמנט (vellum) או ניירות מאוד דקים. 
הכנתי לכן הדרכה כיצד לבצע הבלטות גם בקמאו. הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.